НАБЛЮДАТЕЛ: Градските дървета

Екип на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, осъществяващ мониторинг на общински политики в Бургас попита Общината за съдбата на премахнато старо дърво – айлант. То се намираше в градинката на хотел България в самото сърце на градския център. Беше премахнато през пролетта на 2020 г. с обещание от страна на общинската администрация да бъде подменено възможно най-скоро с ново. Но цветарникът, в който се намираше старият айлант, все още е празен и предизвиква неодобрение сред обществеността.

С нашето заявление за достъп до обществена информация поискахме: • Документ за направена експертиза на състоянието на премахнатото на 14 май 2020 г. • Разрешение за премахване на същото дърво. • Отговор на въпроса: ще бъде ли засадено на същото място ново дърво, какво и кога?

Отговорът от Община Бургас пристигна с копие от констативен протокол и експертиза за лошото състояние на възрастното дърво, което, според общинските специалисти е представлявало опасност за хората, разхождащи се в градинката. Относно замяната му с ново дърво заместник-кметът по строителството ни информира: „Предстои засаждане на декоративна дървесна растителност, като видът ще бъде съобразен със съществуващите налични биотични и абиотични фактори на градската среда. Засаждането ще се извърши в подходящ периоди (есенно и пролетно засаждане).” Отговорът на Община Бургас не обвързва засаждането с конкретна година, така че ще очакваме периода на есенното засаждане 2021 г., след което ще питаме отново, за да поддържаме форма за пролетното засаждане 2022 г.

От пролетта на 2021 г. екипът за мониторинг наблюдава общинските политики и практики, засягащи линейната декоративна растителност в град Бургас. Това е особено чувствителна област, обект на силен корупционен натиск и чест източник на обществено напрежение. Един от проблемите на управлението на зелената система в Община Бургас е липсата на осведоменост на гражданите относно предстоящи планове и действия за премахване и подмяна на улични дървета, както и минималното участие на обществеността в този процес. За преодоляване на този проблема екипът по наблюдение и група природозащитници предложиха на специализираната администрация да бъде създаден обществен съвет за зелената система и в момента обмислят неговите функции и устройство. Целта, разбира се, не е да се създаде удобен буфер за администрацията, а една реално работеща обществена и експертна структура, която да служи за граждански контрол върху управлението на зелената система в град Бургас.

Екип за мониторинг

Гражданският мониторинг се реализира от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива с финансовата помощ на Фондация „Америка за България“ и в партньорство с националния Форум“Гражданско участие“ и сдружение „Европейски пространства – Русе. Позициите и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Всички новини
2021-08-13