Обществените обсъждания - кухи или смислени процедури

В навечерието на общественото обсъждане на проекта за бюджет на Община Бургас, станало традиционно по това време на годината ИНИЦИАТИВА БГ/ Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива оповести резултати от свое проучване на обществените обсъждания в общината. То е базирано на официални публикации в интернет.

Общо 19 обществени обсъждания е провела Община Бургас за двете години на настоящия мандат. Проучването им потвърждава отдавна битуващото разбиране, че обществените обсъждания са най-често формални - демократична фасада за отсъствието на реални усилия за включване на гражданите.

Ето и някои от изводите: • Мястото и времето на обсъжданията се определят от администрацията с оглед нейното удобство, а не удобството на гражданите, които отделят от свободното си време, за да се информират, коментират и присъстват. Всички 19 обсъждания са обявени за делнични дни, като 7 (37%) от тях са били насрочени за 9.30, 10, 11 и 12 часа, а мястото на провеждането им понякога е стая в сградата на общината. Тази практика е била атакувана от граждански комитет с местна инициатива по Закона за прякото участие през 2015 г., но продължава и до днес. • В 10 от 19-те обяви за обсъждания няма приложена информация, визуализация и др. относно проекта за обсъждане, което възпрепятства информираното участие. • Под нито една от публикуваните обяви няма протокол или информация за проведеното обсъждане и направените предложения. Липсата на отчетност демотивира участниците – те не знаят имат ли реално влияние върху решенията и оттам има ли смисъл да участват в обсъждания. • Преобладаващият брой въпроси, по които са се състояли обществени обсъждания са от областта градоустройство (10), но пък точно тези обсъждания са и най-проблематичните. Те се обявяват само един ден по-рано, не предоставят визуализация на пространствените решения, които ще се обсъждат, провеждат се в работно време.

Обществените обсъждания не са демократична приумица. Те са част от официалните процедури по приемането на местни решения и политики в области като градоустройство, поемане на дългосрочен дълг, бюджет, регионално развитие, както и при определянето на екологичното въздействие и съвместимост на значими проекти, планове и др.

Чрез обществените обсъждания се реализират правата на гражданите на достъп до информация и участие в управлението – права, регламентирани в Конституцията и изрично упоменати в Договора за Европейския съюз.

Такова е и разбирането на българския съд, когато нещата опрат до него заради липса на добър консултационен процес с обществеността или тотално отсъствие на такъв. През 2018 г. поради липса на обществена консултация Бургаският административен съд обяви за нищожна цяла общинска наредба – тази за зелената система. Съвсем наскоро по същата причина съдът обяви за нищожни мерките за подпомагане на бизнеса в условията на пандемия, приети от Общинския съвет по незаконосъобразен начин.

В края на 2021 г. местният парламент на Бургас гласува Наредба за провеждане на обществени обсъждания. От гражданския сектор критикуваха качеството на нормативния акт и минималното отразяване на препоръките, които са отправили писмено към вносителите. Общинският съветник Даниела Божинова предложи в местния парламент да се направи обществено обсъждане по проекта за Наредба, но политическото мнозинство отхвърли идеята да обсъди с гражданите правилата за обществени обсъждания.

Според екипа на Инициатива БГ ключово за качеството на обсъжданията е подобряването на достъпа както до информация за обсъждания проект, така и до самите обсъждания. Необходима е обратна връзка за предложенията, които гражданите правят на обществени обсъждания – взети ли са техните предложения предвид или не и с какви мотиви.

Инициатива БГ препоръчва Община Бургас да създаде дигитален портал за обществени консултации, където да се публикува цялата информация за и от обществени обсъждания, но не само – да се публикува също информацията за писмени консултации по нормативни проекти и др. Подобен е порталът на правителството strategy.bg, а на местно ниво като добър пример се сочи новосъздаденият е-портал „Кърджали за теб” на Община Кърджали. Автор: Граждански екип за мониторинг на Инициатива БГ

Проучването се реализира от Инициатива БГ/Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива с финансовата помощ на Фондация "Америка за България" и в партньорство с националния Форум"Гражданско участие" и сдружение "Европейски пространства Позициите и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.

Всички новини
2022-03-04