Приключи мониторингът на общински политики в Бургас

След една година наблюдение гражданският екип на Инициатива БГ направи своите заключения от мониторинга в Бургас и ги представи публично в хотел „България” на 17 март. Екипът наблюдава управлението на зелената система и политиките за включване на гражданите. Дейността беше осъществена с подкрепата на Фондация „Америка за България” по проект „Граждански мониторинг за прозрачност”, в който участваха още сдружение „Европейски пространства” – Русе и Форум „Гражданско участие” – София.

На заключителното събитие бяха посочени проблеми и нередности при премахването на дървета в зони на улични ремонти, както и увреждащи резитби. В хода на мониторинга Общината и група граждани и експерти се опитаха да създадат съвместна структура, която да подобри нещата, особено що се отнася до комуникацията със засегнатите блокове и квартали. За съжаление структура все още не е учредена, тъй като страните не са успели да постигнат задоволително ниво на доверие помежду си, изтъкна Даниела Божинова, ръководител на проекта в Бургас.

Относно гражданското участие, то се осъществява главно чрез обществени обсъждания, но само там, където законът задължава местните власти да организират такива. Свикването на обсъждания става формално и тъй като няма законови изисквания за присъствие и др. непосетени от никого обсъждания се отчитат от местната администрация като изпълнено задължение в процеса на вземане на политически решения.

След като в края на 2021 г. Общински съвет Бургас прие Наредба за обществените обсъждания, за каквато настояваха от Инициатива БГ, има надежди че все пак ще бъде спазван един по-добър стандарт както за анонсиране и информиране на обществото, така и за отчитане и обратна връзка с гражданите, участвали в публични обсъждания.

На срещата бяха представени и някои акценти от мониторинг по същия проект в община Русе, където местният екип е изследвал и проследил общинските политики за култура и за качество на атмосферния въздух. Като положителен резултат от проекта оттам отчетоха създаването на обществен съвет по екология.

Срещата за представяне и обсъждане на финалните заключения от мониторинга протече с участие на главния архитект и зам.кмета по екология на община Бургас, които взеха активно отношение към повдигнатите проблеми и потвърдиха желание да ги решават заедно с гражданите и НПО.

Проектът се реализира с финансовата помощ на Фондация "Америка за България". Позициите и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.

Всички новини
2022-03-30