About

Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

БСНГИ е българска нестопанска, непартийна и неправителствена организация, със седалище в град Бургас. БСНГИ се представлява от Даниела Божинова, член-учредител и председател на Управителния съвет.

Организацията има за цел да подпомага демократизацията и модернизацията в България, за насърчаване на процеса на вземане на решение за директно и демократично участието, добро управление и устойчиво местно и регионално развитие.

БСНГИ се финансира чрез членски внос и най-вече на базата на проекти, резултат на успешно участие в програми, международни и национални помощи. През годините неговите проекти и дейности са били подкрепени финансово от програма ФАР на Европейския съюз, Фондация Отворено общество, Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България, CEE Trust за развитието на гражданското общество, на български – Американското общество, ЕС младежта в действие, европейски и български дарителски организации.